Từ nhiều năm trở lại đây, đầu tư công (ĐTC) tại tỉnh Tiền Giang luôn khởi sắc khi tỷ lệ giải ngân của tỉnh luôn nằm ở nhóm cao nhất cả nước. Nhiều công trình, dự án hoàn thành về trước kế hoạch, đưa vào sử dụng mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Từ thực tiễn đó, tỉnh Tiền Giang đã đúc kết kinh nghiệm để triển khai kế hoạch ĐTC năm 2024 với quyết tâm phát huy hiệu quả cao nhất của đồng vốn, hoàn thiện cơ sở hạ tầng xã hội nhằm đưa địa phương phát triển một cách vững chắc.

Tiền Giang tiếp tục nằm trong Top đầu về giải ngân vốn đầu tư công
Tiền Giang tiếp tục nằm trong top đầu về giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh minh họa.

Trong năm 2024, tổng kế hoạch vốn ĐTC của tỉnh Tiền Giang là trên 4.973,6 tỷ đồng. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ giao trên 4.883,6 tỷ đồng; địa phương giao thêm 90 tỷ đồng. Ngay sau khi nhận nguồn vốn giao, tỉnh Tiền Giang đã ưu tiên bố trí vốn cho các dự án triển khai mới và các dự án chuyển tiếp trong năm 2024.

Dự kiến hết tháng 4/2024, tỉnh Tiền Giang giải ngân được trên 1.551,6 tỷ đồng; đạt 31,2% tổng kế hoạch vốn và đạt 31,77% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Với tỷ lệ này, tỉnh Tiền Giang tiếp tục nằm trong top các địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn ĐTC cao nhất cả nước.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, UBND tỉnh Tiền Giang giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định việc lựa chọn nhà thầu, rút ngắn thời gian thực hiện dự án, công trình phù hợp với tính chất của các gói thầu. Tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, mạnh dạn điều chuyển vốn từ các dự án có khối lượng thực hiện thấp sang các dự án có khối lượng cao cần bổ sung vốn thanh toán khối lượng hoàn thành kịp thời.

Đồng thời, tỉnh Tiền Giang đã tập trung cả hệ thống chính trị vào cuộc, đưa ra các giải pháp kịp thời giải phóng mặt bằng, bàn giao đất sạch, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công gắn với giải ngân nhanh vốn đầu tư công.

Tỉnh Tiền Giang cũng hỗ trợ các chủ đầu tư kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ công trình, đảm bảo đến cuối năm phải hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai kế hoạch ĐTC năm 2024, tỉnh Tiền Giang đã phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với các bộ, ngành trung ương trong triển khai nguồn vốn.

Với các giải pháp đã và đang thực hiện, dự kiến hết tháng 4/2024, tỉnh Tiền Giang giải ngân được trên 1.551,6 tỷ đồng; đạt 31,2% tổng kế hoạch vốn và đạt 31,77% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Với tỷ lệ này, tỉnh Tiền Giang tiếp tục nằm trong top các địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn ĐTC cao nhất cả nước./.